tdin

Thiết kế hệ thống miệng thổi và miệng hút

Cấu trúc luồng không khí trước một miệng thổi

* Tình hình chuyển động không khí trong phòng
Quá trình trao đổi nhiệt ẩm trong phòng thực hiện chủ yếu nhờ chuyển động của không khí trong phòng, các chuyển động đó bao gồm:
- Chuyển động đối lưu tự nhiên : Động lực gây nên chuyển động đối lưu tự nhiên là sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm giữa các vùng khác nhau trong phòng. Không khí nóng và khô nhẹ hơn nên thoát lên cao và không khí lạnh nặng hơn sẽ chìm xuống. Thực tế chuyển động đối lưu tự nhiên chủ yếu là do chênh lệch nhiệt độ, khi nhiệt độ chênh lệch càng cao thì chuyển động càng mạnh.
- Chuyển động đối lưu cưỡng bức : Do quạt tạo nên và đóng vai trò quyết định trong việc trao đổi không khí trong nhà.
- Chuyển động khuyếch tán : Ngoài 2 dạng chuyển động đối lưu tự nhiên và cưỡng bức, không khí trong phòng còn tham gia chuyển động khuyếch tán. Chuyển động khuyếch tán là sự chuyển động của không khí đứng yên vào một luồng không khí đang chuyển động.
Chuyển động khuếch tán có ý nghĩa lớn trong việc giảm tốc độ của dòng không khí sau khi ra khỏi miệng thổi, làm đồng đều tốc độ không khí trong phòng và gây ra sự xáo trộn cần thiết trên toàn bộ không gian phòng.
* Luồng không khí từ một miệng thổi tròn
Một dòng không khí thổi vào một thể tích không gian nào đó và choán đầy thể tích ấy gọi là luồng không khí.
Khi nghiên cứu luồng không khí được thổi ra từ một miệng thổi tròn đường kính do, tốc độ thổi trung bình ra miệng thổi là vo người ta nhận thấy:
- Do chuyển động khuyếch tán của không khí trong phòng nên tiết diện luồng càng ra xa càng lớn .
- Phân bố tốc độ trên luồng ban đầu có dạng hình thang chiều cao là vo, sau chuyển dần dạng tam giác và tốc độ ở tâm giảm dần.

Trên hình 6-17 là cấu trúc của luồng không khí ở đầu ra một miệng thổi tròn.Hình 6-17 : Cấu trúc luồng không khí đầu ra miệng thổi
Người ta đã xác định được tốc độ của luồng không khí tại một vị trí cách miệng thổi một khoảng x như sau
- Đối với miệng thổi tròn
(6-23)vmax=vo3,291+2xdotgαvmax=vo3,291+2xdotgαsize 12{v rSub { size 8{"max"} } =v rSub { size 8{o} } { {3,"29"} over {1+ { {2x} over {d rSub { size 8{o} } } } ital "tg"α} } } {}+ Tốc độ cực đại tại tâm
(6-24)vTB=vo0,6451+2xdotgα=0,2.vmaxvTB=vo0,6451+2xdotgα=0,2.vmaxsize 12{v rSub { size 8{ ital "TB"} } =v rSub { size 8{o} } { {0,"645"} over {1+ { {2x} over {d rSub { size 8{o} } } } ital "tg"α} } =0,2 "." v rSub { size 8{"max"} } } {}+ Tốc độ trung bình
- Đối với miệng thổi dẹt
Miệng thổi dẹt là miệng thổi mà cạnh lớn lớn gấp ít nhất 5 lần cạnh bé ao > 5.bo
(6-25)vmax=vo1,881+2.xbotgαvmax=vo1,881+2.xbotgαsize 12{v rSub { size 8{"max"} } =v rSub { size 8{o} } { {1,"88"} over { sqrt {1+ { {2 "." x} over {b rSub { size 8{o} } } } ital "tg"α} } } } {}+ Tốc độ cực đại tại tâm
(6-26)vTB=vo0,781+2.xbotgα≈0,4.vmaxvTB=vo0,781+2.xbotgα≈0,4.vmaxsize 12{v rSub { size 8{ ital "TB"} } =v rSub { size 8{o} } { {0,"78"} over { sqrt {1+ { {2 "." x} over {b rSub { size 8{o} } } } ital "tg"α} } } approx 0,4 "." v rSub { size 8{"max"} } } {}+ Tốc độ trung bình
 - Là góc khuyếch tán của đoạn đầu :  o = 14o30' với miệng thổi tròn và  o = 12o40' với miệng thổi dẹt.
do, bo - Đường kính của miệng thổi tròn và chiều nhỏ của miệng thổi dẹt
Muốn luồng không khí đi xa cần chọn m lớn, tốc độ luồng suy giảm chậm và khi cần luồng đi gần thì chọn m nhỏ, luồng suy giảm tốc độ nhanh. Vì vậy trong các xí nghiệp công nghiệp khi không gian điều hòa rộng, tốc độ cho phép lớn có thể chọn miệng thổi dẹt, còn trong các phòng làm việc, phòng ở không gian thường hẹp, trần thấp, tốc độ cho phép nhỏ thì nên chọn miệng thổi kiểu khuyếch tán hoặc có các cánh hướng .

Cấu trúc của dòng không khí gần miệng hút.

Khác với luồng không khí trước các miệng thổi, luồng không khí trước các miệng hút có 2 đặc điểm khác cơ bản:
- Luồng không khí trước miệng thổi có góc khuyếch tán nhỏ, luồng không khí trước miệng thổi chiếm toàn bộ không gian phía trước nó .
- Lưu lượng không khí trong luồng trước miệng thổi tăng dần do hiện tượng khuyếch tán , lưu lượng của luồng trước miệng hút coi như không đổi.
Do 2 đặc điểm trên nên khi đi ra xa, cách miệng hút một khoảng x nào đó thì tốc độ giảm rất nhanh so với trước miệng thổi. Nên có thể nói luồng không khí trước miệng hút triệt tiêu rất nhanh.
Tốc độ trên trục của luồng không khí trước miệng hút xác định theo công thức sau :
Vx = kH.vo.(do/x)2(6-27)
Vo - Tốc độ không khí tại đầu vào miệng hút, m/s
Do - Đường kính của miệng hút
X - Khoảng cách từ miệng hút tới điểm xác định
KH - Hệ số phụ thuộc dạn miệng hút
Bảng 6-52: Xác định hệ số kH
Sơ đồ Dạng
Tiết diện ngang
Tròn, vuông Dẹt
- Lắp nhô lên cao Góc khuyếch tán  > 180o, mép có cạnh 0,06 0,12
- Lắp sát tường, trần =180o, Có mặt bích 0,12 0,24
- Lắp ở góc =90o, bố trí ở góc 0,24 0,48
Từ giá trị kH ta có nhận xét là tốc độ không khí tại tâm luồng trước miệng thổi giảm rất nhanh khi tăng khoảng cách x. Ví dụ dối với miệng thổi tròn, khí bố trí nhô lên khỏi tường (góc khuyếch tán  > 180o ) khi x=do thì vx = 0,06.vo tốc độ không khí tại tâm luồng chỉ còn 6% tốc độ đầu vào miệng hút.
Với các kết quả trên ta có thể rút ra kết luận sau :
- Miệng hút chỉ gây xáo động không khí tại một vùng rất nhỏ trước nó và do đó hầu như không ảnh hưởng tới sự luân chuyển không khí ở trong phòng. Vị trí miệng hút không ảnh hưởng tới việc luân chuyển không khí.
- Việc bố trí các miệng hút chỉ có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ . Để tạo điều kiện hút được đều gió trong phòng và việc thải kiệt các chất độc hại cần tạo ra sự xáo trộn trong phòng nhờ quạt hoặc luồng gió cấp.
Miệng thổi, miệng hút và lựa chọn lắp đặt

Yêu cầu của miệng thổi và miệng hút

- Có kết cấu đẹp, hài hoà với trang trí nội thất công trình , dẽ dàng lắp đặt và tháo dỡ
- Cấu tạo chắc chắn, không gây tiếng ồn .
- Đảm bảo phân phối gió đều trong không gian điều hoà và tốc độ trong vùng làm việc không vượt quá mức cho phép.
- Trở lực cục bộ nhỏ nhất.
- Có van diều chỉnh cho phép dễ dàng điều chỉnh lưu lượng gió. Trong một số trường hợp miệng thổi có thể điều chỉnh được hướng gió tới các vị trí cần thiết trong phòng.
- Kích thước nhỏ gọn và nhẹ nhàng, được làm từ các vật liệu đảm bảo bền đẹp và không rỉ
- Kết cấu dễ vệ sinh lau chùi khi cần thiết.

Phân loại

Miệng thổi và miệng hút có rất nhiều dạng khác nhau.
a) Theo hình dạng
- Miệng thổi tròn.
- Miệng thổi chữ nhật, vuông
- Miệng thổi dẹt
b) Theo cách phân phối gió
- Miệng thổi khuyếch tán
- Miệng thổi có cánh điều chỉnh đơn và đôi
- Miệng thổi kiểu lá sách
- Miệng thổi kiểu chắn mưa
- Miệng thổi có cánh cố định.
- Miệng thổi đục lổ
- Miệng thổi kiểu lưới
c) Theo vị trí lắp đặt
- Miệng thổi gắn trần.
- Miệng thổi gắn tường.
- Miệng thổi đặt nền, sàn.
d) Theo vật liệu
- Miệng thổi bằng thép
- Miệng thổi nhôm đúc.
- Miệng thổi nhựa.

Các loại miệng thổi thông dụng

1) Miệng thổi kiểu khuyếch tán gắn trần (ceiling diffuser)
Là loại miệng thổi được sử dụng phổ biến nhất vì đơn giản và bề mặt đẹp. Thường được gắn trên trần,
dòng không khí khi đi qua miệng thổi sẽ được khuyếch tán rộng ra theo nhiều hướng nên tốc độ
không khí tại vùng làm việc nhanh chóng giảm nhỏ và đồng đều. Nhờ vậy miệng thổi kiểu khuyếch tán thường được sử dụng nhiều trong các công sở, phòng làm việc, phòng ngủ khi mà độ cao laphông thấp.
Hình 6-18 : Cấu tạo miệng thổi khuyếch tán
Trên hình 6-18 là cấu tạo của miệng thổi kiểu khuếch tán. Các bộ phận chính gồm phần vỏ và phần cánh. Các cánh nghiêng một góc từ 30, 45 và 60o, nhưng phổ biến nhất là loại nghiêng 45o. Bộ phận cánh có thể tháo rời để vệ sinh cũng như thuận tiện khi lắp miệng thổi.
Miệng thổi khuyếch tán có thể có 1, 2, 3 hoặc 4 hướng khuyếch tán (hình 6-19), người thiết kế có thể dễ dàng chọn loại tuỳ ý để bố trí tại các vị trí khác nhau. Ví dụ khi lắp đặt ở giữa phòng chọn loại a, ở tường chọn loại b, ở góc phòng thì chọn loại c, ở cuối hành lanh thì chọn loại d.
Miệng thổi khuyếch tán thường có dạng hình vuông, chữ nhật hoặc tròn. Lựa chọn kiểu nào là tuỳ thuộc vào công trình cụ thể và sở thích của khách hàng. Với hình dạng như vậy nên chúng rất dễ lắp đặt lên trần. Có thể phối kết hợp với các bộ đèn hình thù khác nhau tạo nên một mặt bằng trần đẹp. Có thể tham khảo các đặc tính kỹ thuật của miệng thổi khuyếch tán ACD của hãng HT Air Grilles trên bảng 6-50.
* Vật liệu
- Cánh thường làm từ nhôm định hình dày 1,2 mm hoặc tôn
- Khung lầm nhôm định hình dày 1,5mm hoặc tôn
- Sơn tĩnh điện theo màu khách hàng
a)b) c)d)
6-19 : Các loại miệng thổi kiểu khuyếch tán
2) Miệng thổi có cánh chỉnh đơn và đôi (Single and double Deflection Register)
Trên hình 6-20 là miệng thổi cánh chỉnh đơn và cánh chỉnh đôi.
Đặc điểm sử dụng :
- Thường sử dụng làm miệng hút . Có thể làm miệng thổi khi cần lưu lượng lớn.
- Được lắp trên trần, tường hoặc trên ống gió
- Khi làm miệng hút cần lắp thêm phin lọc.
- Các cánh có thể điều chỉnh góc nghiêng tuỳ theo yêu cầu sử dụng.
- Tuỳ theo vị trí lắp đặt mà chọn loại cánh đơn hay cánh đôi cho phù hợp
Vật liệu và màu sắc
- Cánh làm từ nhôm định hình dày từ 1 đến 1,5mm hoặc tôn.
- Khung là từ nhôm định hình dày 1,5mm hoặc 2,0mm hoặc tôn
- Sơn tĩnh điện màu trắng hoặc màu khác theo yêu cầu khách hàng.
Có thể tham khảo các đặc tính kỹ thuật của miệng thổi có cánh chỉnh đôi ARS của hãng HT Air Grilles trên bảng 6-51.
a) Miệng gió có cánh chỉnh đơn b) Miệng gió có cánh chỉnh đôi
Hình 6-20 : Miệng gió có cánh chỉnh
3) Miệng thổi dài khuyếch tán
Miệng thổi dài kiểu khuyếch tán làm từ vật liệu nhôm định hình. Có kích thước tương đương các hộp đèn trần nên có khả năng tạo ra mặt bằng trần hài hoà , đẹp. Các cánh hướng cho phép dễ dàng điều chỉnh gió tới các hướng cần thiết trong khoảng 0 đến 180o. Miệng thổi có từ 1 đến 8 khe thổi gió. Kích thước chuẩn của các khe là 20 và 25 mm. Các cánh hướng gió còn đóng vai trò là van chặn, khi cần thiết có thể chặn hoàn toàn một miệng thổi hay một khe bất kỳ. Có thể dễ dàng điều chỉnh cánh hướng ngay cả khi miệng thổi đã được lắp đặt, phù hợp với tất cả các loại trần.
Có thể tham khảo các đặc tính kỹ thuật của miệng thổi dài khuyếch tán ALD của hãng HT Air Grilles trên bảng 6-52.
a) Miệng thổi có 1 khe gió b) Miệng thổi có 2 khe gió
Hình 6-21 : Miệng thổi dài kiểu khuyếch tán
4) Miệng gió dài kiểu lá sách (Linear Bar Grille)
Miệng thổi dài kiểu lá sách được thiết kế từ nhôm định hình có khả năng chống ăn mòn cao. Bề mặt được phủ lớp men chống trầy xước. Miệng thổi dài kiểu lá sách được sử dụng rất phổ biến cho hệ thống lạnh, sưởi và thông gió. Nó được thiết kế để cung cấp lưu lượng gió lớn nhưng vẫn đảm bao độ ồn và tổn thất áp suất có thể chấp nhận được.
Miệng thổi dài kiểu lá sách được thiết kế chủ yếu lắp đặt trên các tường cao. Có thể sử dụng làm miệng hút hay miệng thổi. Độ nghiêng của cánh từ 0o đến 15o.
Khoảng cách chuẩn giữa các tâm cánh là 12mm. Từ phía trước miệng thổi có thể điều chỉnh độ mở của van điều chỉnh phía sau nhờ đinh vít đặt ở góc.
Hình 6-22 : Cấu tạo miệng gió dài kiểu lá sách
5) Miệng gió kiểu lá sách cánh cố định (Fixed louvre Grille ) - AFL
Miệng gió kiểu lá sách cánh cố định AFL có thể sử dụng gắn tường hay trần. Nó được thiết kế thường để làm miệng hồi gió và hút xả , có lưu lượng gió lớn, nhưng trở lực và độ ồn bé . Có thể sử dụng làm tấm ngăn cách giữa các phòng mà vẫn đảm bảo thông thoáng.
Các cánh miệng gió nghiêng 45o và cách khoảng 18mm từ vật liệu nhôm định hình có độ dày từ 1,0mm đến 1,5mm.
Khung làm bằng nhôm định hình hoặc tôn dày 1,5mm. Toàn bộ được sơn tĩnh điện màu trắng hay theo yêu cầu của khách hàng.
Hình 6-23 : Cấu tạo miệng gió kiểu lá sách cánh cố định
5) Miệng gió lá sách kiểu chắn mưa cánh đơn
* Đặc điểm sử dụng:
- Miệng gió lá sách cánh đơn có 2 loại : Loại cánh 1 lớp và cánh 2 lớp (hình 6-22).
- Được sử dụng làm miệng thổi gió , miệng hút hoặc tấm ngăn giữa phòng và ngoài trời. Được gắn lên tường bảo vệ cho nơi sử dung không bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Miệng gió có thể gắn thêm lưới chắn côn trùng.
- Các cánh có độ nghiêng 45o và được cố định.
* Vật liệu làm cánh
- Cánh được làm từ nhôm định hình hoặc tôn dày 2mm. Khung làm bằng nhôm định hình dày 23mm hoặc tôn.
- Toàn bộ được sơn tĩnh điện màu trắng hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
a) Cánh đơn 1 lớp b) Cánh đơn 2 lớp
Hình 6-24 : Miệng gió lá sách kiểu chắn mưa cánh đơn
6) Miệng gió lá sách cánh đôi
* Đặc điểm sử dụng:
- Miệng gió lá sách cánh đôi có 2 loại : Loại cánh đôi 1 lớp và cánh đôi 2 lớp (hình 6-23).
- Được sử dụng làm tấm ngăn trên tường, hoặc cửa ra vào tại vị trí ngăn các giữa các nơi sử dụng. Có tác dụng ngăn cách ánh sánh lọt vào nơi sử dụng mà vẫn đảm bảo thông thoáng.
* Vật liệu làm cánh
- Cánh được làm từ nhôm định hình hoặc tôn dày 1mm. Khung làm bằng nhôm định hình dày 1,52mm hoặc tôn.
- Toàn bộ được sơn tĩnh điện màu trắng hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
a) Cánh đôi 1 lớp b) Cánh đôi 2 lớp
Hình 6-25 : Miệng gió lá sách cánh đôi

Tính chọn miệng thổi

1) Chọn loại miệng thổi
Để chọn loại miệng thổi thích hợp nhất ta căn cứ vào :
- Các chỉ tiêu kỹ thuật, đặc tính của từng loại miệng thổi do các nhà sản xuất cung cấp.
- Đặc điểm về kết cấu và kiến trúc công trình, trang trí nội thất.
- Yêu cầu của khách hàng.
2) Tính chọn miệng thổi
a) Căn cứ vào đặc điểm công trình , mặt bằng trần chọn sơ bộ số lượng miệng thổi
(6-28)LMT=LNLMT=LNsize 12{L rSub { size 8{ ital "MT"} } = { {L} over {N} } } {}b) Tính lưu lượng trung bình cho một miệng thổi
trong đó
L - Lưu lượng gió yêu cầu trong không gian điều hoà, m3/s.
N - Số lượng miệng thổi.
LMT - Lưu lượng gió của một miệng thổi , m3/s
c) Căn cứu vào lưu lượng và quảng đường đi từ miệng thổi đến vùng làm việc tiến hành tính toán hoặc chọn miệng thổi thích hợp sao cho đảm bảo tốc độ trong vùng làm việc đạt yêu cầu.
vo=vmax.1+2xdotgα3,29vo=vmax.1+2xdotgα3,29size 12{v rSub { size 8{o} } =v rSub { size 8{"max"} } "." { {1+2 { {x} over {d rSub { size 8{o} } } } ital "tg"α} over {3,"29"} } } {}+ Tính tốc độ đầu ra o miệng thổi dựa vào công thức (6-23) và (6-25), trong đó vmax = 0,25 m/s và x là khoảng cách từ miệng thổi đến vùng làm việc.
Với miệng thổi tròn
(6-29)vo=vmax.1+2xbotgα1,88vo=vmax.1+2xbotgα1,88size 12{v rSub { size 8{o} } =v rSub { size 8{"max"} } "." { { sqrt {1+2 { {x} over {b rSub { size 8{o} } } } ital "tg"α} } over {1,"88"} } } {}Với miệng thổi dẹt
(6-30)+ Kích thước đầu ra của miệng thổi:
F = LMT/o
Việc tính toán theo các công thức trên gặp khó khăn là ta không biết được trước góc khuyếch tán  của tất cả các loại miệng thổi. Vì vậy thực tế người ta căn cứ vào quảng đường T từ vị trí miệng thổi đến điểm mà tốc độ gió tại tâm đạt 0,25m/s . Các số liệu này thường được dẫn ra trong các tài liệu của các miệng thổi .
Căn cứ vào quảng đường T và lưu lượng gió ta có thể chọn loại miệng thổi thích hợp.
Ví dụ : Tính chọn miệng gió cho phòng điều hoà với các thông số : Lưu lượng gió yêu cầu cho L = 0,8 m3/s. Quãng đường đi từ miệng thổi đến vùng làm việc là 3,5m.
- Chọn kiểu miệng thổi khuyếch tán lắp trần
- Chọn số miệng thổi n = 8 miệng
- Lưu lượng gió qua 01 miệng thổi
LMT = 0,8 /8 = 0,1 m3/s = 100 Lít/s
- Căn cứ vào LMT = 100 Lit/s và T = 3,5m ta chọn loại miệng thổi ACD 150 x 150. Tốc độ gió tại khi vào vùng làm việc T = 0,25 m/s
- Kích thước cổ miệng thổi 150 x 150
- Kích thước cửa ra miệng thổi : 240 x 240
- Diện tích cửa ra : F = 0,24 x 0,24 = 0,0576 m2
- Tốc độ đầu ra miệng thổi : o = 0,1 / 0,0576 = 1,74 m/s
Bảng 6-53: Thông số hoạt động miệng thổi khuyếch tán gắn trần - ACD (Air Ceiling Diffuser)- hãng HT Air Grilles (Singapore)
Kích thước đầu vào (mm) Diện tích(m2) Lưu lượng(L/s) 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700
150 x 150 0,0225 SP (Pa)NC (dB)T (m) 13152,3 16182,8 18213,1 21243,2 38313,3 43353,5 51424,2 60464,7 98485 122526,5                  
200 x 200 0,04 SP (Pa)NC (dB)T (m)     10142,5 14162,8 16192,9 22243,2 28293,8 34354,3 41394,8 55445,3 74515,8                
250 x 250 0,0625 SP (Pa)NC (dB)T (m)       3112,2 5142,5 8182,9 13233,3 14273,7 16334,1 25384,5 32394,7 41475,5 57555,9 79656,4          
300 x 300 0,09 SP (Pa)NC (dB)T (m)           4154 5184,5 6205,2 7216 8226,5 12236,5 15278 26299,5 353310,5 453712 5841> 12 6446> 12 9751> 12  
350 x 350 0,1225 SP (Pa)NC (dB)T (m)               3154,9 5165,2 6175,7 7186,2 9206,9 14267,5 21288,1 25338,6 37358,9 40389,4 43429,9 464710,5
400 x 400 0,16 SP (Pa)NC (dB)T (m)                 3105,4 4125,6 5146,1 6176,8 10227,3 13257,8 17288,8 24329 27349,3 39409,9 454510,5
450 x 450 0,2025 SP (Pa)NC (dB)T (m)                   4197,5 5218,5 8239,5 112510 153011 193511,5 2238> 12 2941> 12 4148> 12 5451> 12
SP - Áp suất tĩnh
NC - Độ ồn
T - Quảng đường đi để đạt tốc độ 0,25 m/s
Bảng 6-54: Thông số hoạt động miệng thổi cánh chỉnh đôi - ASR (Air supply Register) - hãng HT Air Grilles (Singapore)
Kích thước (mm) Diện tích(m2) Lưu lượng(L/s) 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600 700
150 x 150 0,0225 SP (Pa)NC (dB)T (m) 13152,3 16182,8 18213,1 21243,2 38313,3 43353,5 51424,2 60464,7 98485 122526,5                  
200 x 200 0,04 SP (Pa)NC (dB)T (m)     10142,5 14162,8 16192,9 22243,2 28293,8 34354,3 41394,8 55445,3 74515,8                
250 x 250 0,0625 SP (Pa)NC (dB)T (m)       3112,2 5142,5 8182,9 13233,3 14273,7 16334,1 25384,5 32394,7 41475,5 57555,9 79656,4          
300 x 300 0,09 SP (Pa)NC (dB)T (m)           4154 5184,5 6205,2 7216 8226,5 12236,5 15278 26299,5 353310,5 453712 5841> 12 6446> 12 9751> 12  
400 x 250 0,1 SP (Pa)NC (dB)T (m)               3154,9 5165,2 6175,7 7186,2 9206,9 14267,5 21288,1 25338,6 37358,9 40389,4 43429,9 464710,5
400 x 400 0,16 SP (Pa)NC (dB)T (m)                 3105,4 4125,6 5146,1 6176,8 10227,3 13257,8 17288,8 24329 27349,3 39409,9 454510,5
600 x 300 0,18 SP (Pa)NC (dB)T (m)                                      
600 x 600 0,36 SP (Pa)NC (dB)T (m)                                      
1200 x 450 0,54 SP (Pa)NC (dB)T (m)                                      
750 x 750 0,5625 SP (Pa)NC (dB)T (m)                                      
1200 x 600 0,72 SP (Pa)NC (dB)T (m)                   4197,5 5218,5 8239,5 112510 153011 193511,5 2238> 12 2941> 12 4148> 12 5451> 12
Bảng 6-55: Thông đặc tính kỹ thuật miệng thổi dài kiểu khuyếch tán ALD (Supply Air Linear Diffuser) - HT (Singapore)
 
 
 
SẢN PHẨM HAY GIỚI THIỆU CHO BẠN
Tin khác
Quảng cáo

CopyRight by TDIN 2009.  Địa chỉ: KCN Trường An- An Khánh- Hoài Đức - Hà Nội  Điện thoại: 84-02437500794 Hot mobile: 0973002255

 Website: www.td-in.vn    www.td-in.com    email-01: tdin@td-in.vn    email-02: sale@td-in.vn users online:1 users online on page:1  total users: 5073040