Thiết bị xử lý khí thải tdin

thiết bị xử lý khí thải tdin chi ra làm 2 loại cơ bản.

Loại tháp xử lý khí thảithiết bị xử lý sử dụng than hoạt tính

Ứng dụng tháp hấp thụ

Xử lý khói thải nồi hơi

Xử lý bụi, mùi phân xưởng đúc, phân xưởng hàn

Xử lý mùi trong các phân xưởng tái chế chất thải

Xử lý mùi dung môi hữu cơ

Xử lý hơi hóa chất, hơi khí độc hại

Nguyên lý của tháp hấp thụ xử lý khí thải tdin

Dung dịch hấp thụ được phun từ trên xuống dưới và dòng khí chứa các thành phần ô nhiễm  được dẫn từ dưới lên trên. Vận tốc dòng khí trong thiết bị vào khoảng 0,6-1,2 m/s. Bụi bẩn, mùi, khói độc… trong dòng khí sẽ tiếp xúc với dung dịch hấp thụ được giữ lại và rơi xuống đáy tháp

thiết bị xử lý khí thải Categories

Showing all 13 results