Phòng sơn áp dương là sản phẩm mới của TDIN

Phòng sơn được thiết kế sao cho bụi bẩn từ môi trường ngoài không có khả năng xâm nhập vào phòng, ngăn khả năng sản phẩm bị lỗi sơn như nổi rôm do bụi.

Được tính toán tỉ mỉ, phòng sơn áp dương TDIN đáp ứng được các yêu nghiêm ngặt chất lượng bề mặt sơn.

Mô hình phòng sơn áp dương

phòng sơn áp dương tdin
phòng sơn áp dương tdin

Ưu điểm phòng sơn áp dương tdin

tạo áp dương ngăn bụi

nâng cao chất lượng sản phẩm

nâng cao hình ảnh doanh nghiệp

phòng sơn áp dương Categories