tháp xử lý mùi bằng than hoạt tính

Bàn giao tháp hấp thụ mùi bằng than hoạt tính tại me linh Leave a comment

Tháp hấp thụ xử lý khí 2880-4320m3/h

Hệ thống hoàn chỉnh, bao gồm quạt hút 3kw, than hoạt tính loạt cao cấp, ống hút, hệ thống điều khiển, van bypass, lan can, hệ chống rung

Bàn giao 2019

Trả lời