lắp đặt buồng sơn 3,3m cho công ty Toàn Mỹ – Hưng yên Leave a comment

Tháng 10/ 2019 TDIN lắp đặt cho công ty Toàn Mỹ – Hưng yên buồng phun sơn 3,3m. Bàn giao và sử dụng tốt

buồng phun sơn 2 màng nước 3,3m lắp tại hưng yên
buồng phun sơn 2 màng nước 3,3m lắp tại hưng yên

Trả lời